Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taonidium pfefferiÊ – synonym of Galiteuthis armata

Taonius megalops – synonym of Teuthowenia megalops

Tesserogastria musculosa

Tetrapurena ophiogaster – synonym of Dipurena ophiogaster

Teuthowenia megalops

Thalia democratica

Thalia democratica f. typica – synonym of Thalia democratica

Thalia democratica ssp. democratica – synonym of Thalia democratica

Thalia democratica var. orientalis – synonym of Thalia democratica

Thamnostoma russelli

Thaumanthias ? corynetes – synonym of Gossea corynetes

Thaumantias confluens – synonym of Laodicea undulata

Thaumantias mediterranea – synonym of Laodicea undulata

Thaumantias melanops – synonym of Tiaropsis multicirrata

Thaumantias multicirrata – synonym of Tiaropsis multicirrata

Thaumantias pilosella – synonym of Cosmetira pilosella

Thaumantias quadrata – synonym of Phialella quadrata

Thaumantias undulata – synonym of Laodicea undulata

Themisto abyssorum

Themisto bispinosa – synonym of Themisto compressa

Themisto compressa

Thetys vagina

Thoralus cranchii

Thysanoessa aberdonensis – synonym of Thysanoessa inermis

Thysanoessa borealis – synonym of Thysanoessa inermis

Thysanoessa gregaria

Thysanoessa inermis – synonym of Thysanoessa inermis

Thysanoessa inermis

Thysanoessa longicaudata

Thysanoessa raschi

Thysanoessa raschii – synonym of Thysanoessa raschi

Thysanoessa tenera – synonym of Thysanoessa longicaudata

Thysanopoda (?) amblyops – synonym of Bentheuphausia amblyops

Thysanopoda (?) raschii – synonym of Thysanoessa longicaudata

Thysanopoda acutifrons

Thysanopoda bidentata – synonym of Euphausia krohni

Thysanopoda couchii – synonym of Nyctiphanes couchi

Thysanopoda distinguenda – synonym of Thysanopoda microphtalma

Thysanopoda dubia – synonym of Thysanopoda acutifrons

Thysanopoda johnstoni – synonym of Thysanopoda acutifrons

Thysanopoda krohnii – synonym of Euphausia krohni

Thysanopoda longicaudata – synonym of Thysanoessa longicaudata

Thysanopoda microphtalma

Thysanopoda nana – synonym of Meganyctiphanes norvegica

Thysanopoda neglecta – synonym of Thysanoessa inermis

Thysanopoda norvegica – synonym of Meganyctiphanes norvegica

Thysanopoda pectinata – synonym of Thysanopoda acutifrons

Tiarops indicans – synonym of Eutonina indicans

Tiarops polydiademata – synonym of Mitrocomella polydiademata

Tiaropsis diademata – synonym of Tiaropsis multicirrata

Tiaropsis multicirrata

Tiaropsis polydiademata – synonym of Mitrocomella polydiademata

Tiarula coeca – synonym of Amphinema dinema

Tima bairdi

Tima plana – synonym of Helgicirrha schulzei

Tima willi – synonym of Eirene viridula

Todarodes sagittatus

Todaropsis eblanae

Todaropsis veranyiÊ – synonym of Illex coindetti

Todaropsis veranyiÊ – synonym of Todaropsis eblanae

Tomopteris helgolandica

Tomopteris septentrionalis

Tracheloteuthis riiseiÊ – synonym of Brachioteuthis riisei

Trichydra pudica

Triphora adversa – synonym of Cheirodonta pallescens

Triphora pallescens – synonym of Cheirodonta pallescens

Triphora perversa – synonym of Cheirodonta pallescens

Trissocoma brownei – synonym of Mitrocomella brownei

Tryphaena Boeckii – synonym of Tryphana malmi

Tryphaena Nordenskiöldii – synonym of Tryphana malmi

Tryphana malmi

Tubularia dumortieri – synonym of Ectopleura dumortieri

Tubularia spp

Turbo ulvae – synonym of Hydrobia ulvae

Turris breviconis – synonym of Leuckartiara breviconis

Turris coeca – synonym of Neoturris pileata

Turris digitale – synonym of Neoturris pileata

Turritopsis nutricula

Turritopsis polynema – synonym of Turritopsis nutricula

Tyaropsis scotia – synonym of Tiaropsis multicirrata

Tyro clausii – synonym of Scina borealis