Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ectopleura dumortieri

Eicheilota hartlaubi – synonym of Lovenella clausa

Eirene viridula

Eledone cirrhosa

Eledone cirrhosa cirrhosaÊ – synonym of Eledone cirrhosa

Eledone cirrhosa zetlandicaÊ – synonym of Eledone cirrhosa

Eledone cirrosaÊ – synonym of Eledone cirrhosa

Entomopsis alueiÊ – synonym of Brachioteuthis riisei

Entomopsis cloueiÊ – synonym of Brachioteuthis riisei

Entomopsis velainiÊ – synonym of Brachioteuthis riisei

Erythrops abyssorum

Erythrops elegans

Erythrops erythrophthalma

Erythrops microphtalma – synonym of Erythrops microps

Erythrops microps

Erythrops pygmaea – synonym of Erythrops elegans

Erythrops serrata

Eualus gaimardii

Eualus obsus – synonym of Eualus gaimardii

Eualus pusiolus

Eucheilota flevensis

Eucheilota maculata

Euchilota flevensis – synonym of Eucheilota flevensis

Eucodonium brownei

Eudendium ramosum – synonym of Bougainvillia muscus

Eudioxia messanensis – synonym of Chelophyes appendiculata

Eudora hirsuta – synonym of Eudorella hirsuta

Eudora truncatula – synonym of Eudorella truncatula

Eudorella emarginata

Eudorella hirsuta

Eudorella truncatula

Eudorellopsis deformis

Eudoxia campanula – synonym of Chelophyes appendiculata

Eudoxia russelli – synonym of Chelophyes appendiculata

Eudoxoides sagittata – synonym of Chelophyes appendiculata

Eudoxoides spiralis

Eudoxoides spiralis – synonym of Eudoxoides spiralis

Eukrohnia fowleri

Eukrohnia hamata

Eukrohnia richardi – synonym of Eukrohnia fowleri

Eukrohnia richardi – synonym of Eukrohnia hamata

Eukrohnia subtilis – synonym of Krohnitta subtilis

Eumiersia ensifera – synonym of Nematocarcinus ensifer

Euphausia inermis – synonym of Thysanoessa inermis

Euphausia intermedia – synonym of Meganyctiphanes norvegica

Euphausia krohni

Euphausia lanei – synonym of Meganyctiphanes norvegica

Euphausia muelleri – synonym of Euphausia krohni

Euphausia pellucida – synonym of Euphausia krohni

Euphausia raschii – synonym of Thysanoessa raschi

Euphilomedes interpuncta

Euphysa aurata

Euphysa mediterranea – synonym of Euphysa aurata

Euphysa tentaculata

Eurydice affinis

Eurydice grimaldii

Eurydice inermis

Eurydice pulchra

Eurydice spinigera

Eurydice truncata

Euthemisto bispinosa – synonym of Themisto compressa

Eutima gegenbauri

Eutima gracilis

Eutonia socialis – synonym of Eutonina indicans

Eutonina indicans

Evadne nordmanni

Evadne nordmanni – synonym of Evadne spinifera

Evadne polyphemoides – synonym of Podon intermedius

Evadne polyphemoides – synonym of Podon polyphemoides

Evadne spinifera

Evadne tergestina